Got a new friend for probably about a week. I’m not so keen on friends who prod my privates and dangle in the way a bit uncomfortably but hopefully I can train my brain/ bladder/ nerves to wee on its own with help of this sexy accessory! Not the most comfortable thing but I’ll survive.

Fått en ny vän idag som jag nog ska ha i ungefär en vecka. Jag är inte helt förtjust i vänner som pregar mig i underlivet och hänger lite obekvämt men förhoppningsvis kan jag träna min hjärna / blåsa /nerver att kissa själv igen med hjälp av denna sexiga accessoar! Inte den mest bekväma sak men jag överlever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s