I totally forgot to share my lovely news that I got in the post a few weeks ago! I got a letter telling me that the microscopic examination of my colon that was removed “only” shows ulcerous colitis and no signs of cell changes! Yay! Such good news! And what a relief!Jag glömde totat att dela med mig av mina trevliga nyheter som jag fick i posten här om veckan! Jag fick ett brev som där stod att den mikroskopiska undersökningen av tjocktarmen som dom tog bort visade “bara” ulcerös kolit och inga celländringar! Yay! Vilka bra nyheter! Och vilken lättnad!

///

Saw a surgeon today, unfortunately not Henrik who did the operation. I really liked him. I’m happy he did the operation actually, a lovely calm and gentle guy, and when I popped into the ward the other week he still remembered me and the pronunciation of my name. Anyway, the lady I saw today was nice too. She had a look and feel of my belly and said I was healing nicely and I had good ‘healing skin’ or whatever she called it haha either way it meant that my scars are and will heal really nicely and barely be visible. Talked about the future and re connection of the rectum to the small intestine, and there is no rush. They want to make sure the rectum is totally healed to avoid problems in the future but also said that the waiting list for that operation can be quite long. I don’t mind as I am in absolutely NO rush in regards to having another operation. I also got clarified that I don’t have to do it is I don’t want to, which feels nice. This means I can get back onto my feet and live life a bit first and then see later in the future if I want to do it or not. No stress, feels good.  She wants me to start working at 25% in January.. recommended it could be good splitting the hours so I work 3 days maybe with a days rest in between. That’s the way it will have to be, I’m still very tired now and I know there’s “plenty” of time till then but I’m worried about doing too much. I do have a rather physical and heavy job – which I love though, and can’t wait to get back to – in a bronze foundry, but I don’t wanna take a big step forward to go back again so I guess starting at 25% can be alright and then sleep after. She did say that if it does get too much then I just have to get in touch with my doctor at gastro. I am feeling a bit worried about getting back to work and into routine, I mean I’m still getting into some sort of a routine now, and I really want more strength, but I guess time will build it up. I’m seeing a sports therapist next week to help me with some core exercises so I can start strengthening that area. Looking forward to that.

 

Träffade en kirurg idag, tyvärr var det inte Henrik som opererade mig. Jag tycket mycket om honom. Jag är glad att det var han som opererade faktiskt, en kär lugn och försiktigt man, och när jag stötte på honom på sjukhuset här om veckan så kom han fortfarande ihåg mig och hur man uttalar mitt namn. Hursomhelst, kvinnan jag träffade idag var också snäll. Hon tittade och kände på min mage och sa att jag läkte fint och sa att jag hade bra “läkande hy” eller vad hon nu kallade de haha i vilket fall som så betydde det att mina ärr kommer läka riktigt fint och kommer knappast att synas. Vi pratade om framtiden och återkoppling av ändtarmen till tunntarmen, och där är ingen stress med det. Dom vill se till att ändtarmen är helt läkt och utan inflammation för att undvika framtida problem men sa också att väntelistan kan vara ganska lång. Det gör inte mig något för jag är absolut INTE i något stressat tillstånd och vill inte precis opereras igen inom snar framtid. Hon klargjorde också att jag behöver absolut into ha den operationen om jag inte vill, vilket känns skönt.Detta betyder att jag kan komma på fötterna igen och börja leva mitt liv lite först och sen se lite längre fram i framtiden om jag vill göra operationen eller inte. Ingen stress, känns skönt. Hon vill att jag börjar jobba igen 25% i januari…och rekommenderade att det kunde kanske vara bra att dela upp upp timmarna så att jag jobbar 3 dagar kanske med en dags vila mellan. Jag tror att det är så det får vara, jag är fortfarande extremt trött och jag vet där är “gott om tid” innan dess men jag är orolig över att ta i för mycket. Jag har ett ganska fysiskt och tungt jobb – vilket jag älskar, och längtar efter att komma igång med igen – i ett brons gjuteri, men jag vill inte ta ett jätte kliv framåt för att gå tillbaka igen så jag gissar egentligen att börja på 25% kan bli ganska bra och sen sova efter. Hon sa också att om det blir för mycket så får jag ta kontakt med min läkare på gastro. Jag är lite orolig över att börja jobba igen och komma in i en ny rutin, jag menar jag håller fortfarande nu på att försöka få någon slags rutin , och jag vill verkligen få lite mer styrka, men jag gissar att det kommer med tiden. Jag ska träffa en sjukgymnast nästa vecka som ska hjälpa mig med lite mag övningar så jag kan börja bygga upp styrkan i de området igen. Ser fram emot de.

///

I went in to see the ward I was on before the operation today. I gave them a card that I had made. I wanted it to be special, I wanted them to know how much they meant to me and what an impact they made on my life. At the end of the day they were there for one and a half weeks of one of the toughest times of my life. They stayed happy, positive, cheered me on and helped me stay laughing. The way they made me feel will stay with me forever. I just wish I could have gone back to them after the operation too.Jag gick och hälsade på i mag & tarm avdelningen som jag låg på innan operationen. Jag gav dom ett kort som jag hade gjort. Jag ville att de skulle vara något speciellt. jag ville at dom skulle förstå hur mycket dom betydde för mig och vilken påverkan dom har haft i mitt liv. Trots allt så var dom där i en och en halv vecka av en av dom svåraste tiderna i mitt li. Dom var glada, positiva, hejade på mig och hjälpte mig att hålla skrattet uppe. Sättet dom fick mig att må kommer stanna med mig för evigt. Jag önskar så att jag hade kunnat komma tillbaka till dom efter operationen också.

///

My pint of fresh beetroot, carrot and ginger juice today, yum!Min pint färsk rödbetor, morot och ingefära juice, smarrigt!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s