Feeling much better today!
I put some Limp Bizkit ‘Break stuff’ and made orange marmalade last night and that’s when it sort of started to go over.

Today I went to work for a collective Christmas lunch. It was so nice spending time with everyone there. I feel lucky to be working with such beautiful people. The best thing is that they are all so very different to one another. It feels like I have been away for ever! Even had a dress on and guess what, you can’t even see any signs of Stevie! 🙂 Also had one of new new necklaces on today, LOVE it! 😀

Got my order today. Box of boxes of bags. Haha. Now I have a few different ones for a while, and they are all the right size so no more hole cutting! I’ve been wearing the grey ones for 4 days, I really like them. I like the material and colour and the size of them. Today I decided it was time to try the Aloe Vera plated bag, so lets see how this one is, then it’s time for the black one.
I am a little bit worried as it looks a bit like I might have a tiny ulcer or sore on one of the sides. Its sort of 50 mm from my stoma, so the plate covers it at least. I hope its nothing but if it doesn’t get better over the weekend I’ll be calling the nurse on Monday again. Everything has gone so well, I am praying it isn’t anything. Maybe the Aloe vera plate can help it heal. Fingers crossed. I’m a bit itchy around my stoma/bag area so I’m gonna tell myself that its healing itch haha.
This morning after I took my suppository I had the strangest experience every. All of a sudden I got these bizarre pains, like phantom pains. I wasn’t sure if it was some sort of tummy ache, period ache, back ache or what it was, but it really felt like I needed to it on the toilet and fold together. I don’t know if it was the suppository that caused some sort of strange reaction or what it was but it took a while before it went over. I’ve not had any phantom pains for a while now. I really think it was a phantom pain, I know it wasn’t period pains as I haven’t had my period for a few months. I asked the stoma nurse and the surgeon and they both said that with big weight loss and the physical stress of surgery it isn’t unusual for periods to stop. I shouldn’t be worried though unless it doesn’t start for a couple of months, then I’ll go see someone.

One of my aunts is being fantastic, I’ve woken up several mornings with new websites to look at. I’m struggling what design to pick for a stoma pouch cover, there are so many ace ones!

Tonight I’ve got a night on my own. Not that I’m very exciting but I feel a bit in the mood for ‘Pretty Woman’ I think, but I’ll see what I end up watching. I also need to do some present thinking. I think I’m done with mum and sis presents which feels nice but I really want to give Axel something really nice for Christmas this year. He has been such amazing support for me and really been there, he has been a true angel. This has been fantastic but also makes it really difficult to think of a gift that shows him just how much he means to me and has meant to me this year. I know money isn’t everything, and it is the thought behind the gift that counts but with little money it becomes even more difficult to think of something. It doesn’t help being tired and having a none functioning brain either… So brain needs to kick into gear and think of a lovely gift…

A few pictures of me and the girls, now for our girl night 🙂 Happy Friday!

Några bilder på mig och flickorna, nur dags flr vår tjejkväll 🙂 Glad fredag!

Mår mycket bättre idag!
Jag satte igång Limp Bizkit ‘Break stuff’ och gjorde apelsinmarmelad och det var då det började bli bättre.

Idag gick jag till jobb där vi hade en kollektiv jul lunch. Det var så mysigt att spendera tid med alla där! Jag har sån tur som jobbar med så vackra människor. Det bästa är att dom är alla så annorlunda till varandra. Det känns som om jag har varit borta i en hel evighet!  Hade till och med en klänning på mig idag och man kunde inte se några spår av Stevie alls i den! 🙂 Hade även ett av mina nya halsband på mig, ÄLSKAR den! 😀

Fick min beställning idag. En låda men lådor med påsar. Haha. Nu har jag en massa olika för ett tag framöver. Jag har använt dom gråa nu i 4 dagar, Jag tycker verkligen om dom. Jag gillar materialet och färgen och storleken av dom. Idag bestämde jag mig för att prova dom med Aloe Vera platta, så vi får se hur det går med den, sen är det dags att prova dom svarta.
Jag är lite orolig eftersom det ser ut som om jag håller på att få ett litet sår eller något på ena sidan av min stomi/mage. Den är ungefär 50 mm från min stomi, så plattan täcker den åtminstone. Jag hoppas den inte blir något värre, men blir den inte bättre över helgen så ringer jag sjuksköterskan på måndag igen. Allt har gått så bra hittills, jag hoppas att det inte blir något. Kanske kan Aloe vera plattan hjälpa de att läka. Håller tummarna. Det kliar lite runt min stomi/påsens område så jag ska säga åt mig själv att de är en läkande kli haha.
I morse efter att jag tog min supp hade jag den mest udda upplevelsen. Helt plötsligt fick jag någon helt skum smärta, som fantom smärta. Jag var inte säker på om det var någon slags mag smärta, mens värk, rygg värk eller vad det var, men det kändes verkligen som om jag behövde sitta på toaletten och rulla ihop mig.Jag vet inte riktigt om det var suppen som på något sätt skapade en skum reaktion eller vad det var men det tog en stund innan det gick över. Jag har inte haft några fantomen känslor på ett tag nu. Jag tror verkligen det var en fantomen smärta, jag vet att det inte var mens värk eftersom jag inte haft mens på några månader nu. Jag frågade min stomi sköterska och kirurgen om det och dom båda sa att när man har en så stor vikt nedgång och den fysiska stressen av en stor operation så är det inte ovanligt att det påverkar kroppen på de viset att mensen slutar. Jag bör inte oroa mig förrän om det inte kommer igång om ett par månader, då får jag gå och se någon.

En av mina fastrar har varit helt underbara, jag har vaknat flera morgnar till nya websidor att titta på. Nu har jag det jobbigt att välja en design stomi påse foldrar, där finns så många häftiga!

Ikväll har jag kvällen till mig själv. Its för att jag är så spännande just nu men jag känner lite för att titta på ‘Pretty Woman’ tror jag, men jag får se om det blir så. Jag behöver också tänka på lite julklappar. Jag tror att jag är färdig med mamma och syrran vilket känns skönt men jag vill verkligen ge Axel något fint till jul i år. Han har varit ett sånt fantastiskt stöd för mig och verkligen funnit där, han har varit en riktig ängel. Detta har varit så underbart men det gör det svårare med att tänka ut en julklapp som visar honom just hur mycket han betyder för mig och har betytt för mig detta året. Jag vet att pengar inte är allt, och att det är tanken bakom det som räknas men med lite pengar känns det ännu jobbigare att tänka ut något. Det hjälper inte att vara trött och att ha en icke funktionerande hjärna heller… Så nu behöver hjärnan starta igång och tänka ut en fin present…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s