Last night was Christmas dinner with work. I took it easy all day (apart from my little walk in the morning) so I had energy for the evening. It was so nice seeing everyone again. Our meal was at a lovely little restaurant called Lyran here in Malmö. They create a magical menu out of the ingredients they have sourced reasonably local I think and organic. We didn’t get to see a menu which was exciting. They served us 7 gorgeous taste sensations with various mixes I wouldn’t ever have thought of combining. It was really a taste sensation and I am SOOOO happy I could try it all!! I even dared the cabbage meal (I was worried my bag would get really gassy) and luckily it was fine! It really is so important so chew every mouthful properly and carefully and with a closed mouth, it is so important. I also enjoyed a lovely glass of red wine with the meal, and a coffee and cognac after. Of course I drank plenty of water too. And last night and today I feel great! I don’t seem to have reacted badly to anything, yay what a relief! So nice being able to go out and enjoy a meal and glass of wine – like I always have loved- and not be in pain or have problems with my intestines.

I think the sores next to Stevie are getting better. I haven’t changed my bag today yet but yesterday it definitely wasn’t worse at least and it isn’t as sensitive either. It’s a strange feeling when there is a sore by Stevie the stoma, because I feel the bag in a completely different way. It feels tender when I walk, I sort of feel some sort of ‘pain’ like feeling when walking or moving my leg and the weight of my body in stairs (I avoid stairs) also, as soon as the bag fills up slightly, that weight becomes mildly painful and uncomfortable, I guess this might be because the plate (sticky area) is over the sore. Lets see how it looks today, fingers crossed its better.

Now I’m sat here with mu cup of Earl Grey with the morrning news program on waiting for a call back from my gastro nurse. I have a strange itch between my uhm cheeks…the surgeon when I spoke to her thinks it may be from the supps but it is driving me slightly crazy so I want to ask the nurse and see if there’s anything I can get to help against it. I know I got it before they removed my colon too at times but I never thought to ask about it.

Going to see a physiotherapist today. She’s hopefully gonna show me some good exercises for me to build up my core and stomach muscles again in a safe way. I am so worried about doing something wrong and causing problems for myself or getting a hernia. I’m looking forward to seeing her and seeing if she shows me anything new and just makes sure I do everything correctly.

Today is mine and Axels Christmas Eve. Since I’m gonna be going home (to my other home in the UK) on Friday – yay- we are gonna have a Christmas celebration the two of us tonight. We are gonna have a mini Swedish Christmas table, drink glögg, open presents and have a lovely evening together. We did the same last year. Hopefully next year I’ll be at home (here) and mum and sister will come here. Would be nice having a Christmas with Axel closer to the ‘real’ date but the main thing is having the time together, that’s the most important thing for me. Anyway, I best get the last few bits sorted now.

Hope you all have as lovely a day as I am hoping to have! Merry Mini Christmas to you all 🎄❤ 

Igår kväll var det jul middag med job. Jag tog det lugnt hela dagen (förutom min illa promenad på morgonen) så jag skulle ha energi på kvällen. Det var så trevligt att de alla igen. Vår middag var helt gudomlig på en liten söt restaurang som heter Lyran här i Malmö. Dom skapade en het magisk meny från dagens (eller veckans) råvaror som var ganska närodlade (om jag förstod rätt) och ekologiska…tror jag. Vi fick aldrig se en meny vilket var spännande. Dom serverad 7 fantastiska smakupplevelser med diverse blandningarna av smaker som jag aldrig hade tänkte på att blanda ihop. Det var verkligen en helt otrolig smakupplevelse och jag är SÅÅÅÅ glad att jag kunde smaka allt!!! Jag vågade till och med prova kål rätten (jag var orolig att påsen skulle fyllas med gaser) men som tur är så gick det bra! Det gäller nog verkligen att tugga alltid ordentligt och försiktigt med munnen stängd, det är så himla viktigt. Jag njöt också av ett gott glas rött till maten och en kaffe och cognac efter. Självklart drack jag en massa vatten också. Och både i natt och idag har jag mått toppen! Jag verkar inte ha reagerat på något alls, yay vilken lättnad! Det va så härligt att kunna gå ut och njuta av en så god middag och ett glas vin – som jag alltid har älskat – och inte känna någon smärta eller ha några problem med tarmarna.

Jag tror att såren bredvid Stevie är på bättringsvägen. Jag har inte bytt påse idag än men igår så var det definitivt inte värre åtminstone och inte lika känsligt heller. Det är en konstig känsla när där är ett sår vid Stevie stomin, jag känner påsen på ett helt annat sätt. Det känns ömt när jag går, jag känner nästan en sorts ‘smärta’ när jag går eller rör på benet och vikten av min kropp i trappor (jag undviker trappor) och så fort påsen fylls en aning, den vikten blir milt smärtsam och obehaglig, jag antar att det kanske är på av att plattan (det klibbiga området) är över såret. Får se hur det ser ut idag, håll tummarna att de är bättre.

Nu sitter jag här med min kopp Earl Grey men nyhetsmorgon på och väntar på att min sköterska från gastro ska ringa tillbaka. Jag har en konstig klåda mellan mina uhm skinkor…när jag nämnde det till kirurgen trodde hon att det kunde vara på grund av mina suppar men jag blir helt vansinnig av det ibland så vill höra med sköterskan om där finns något som kan underlätta det. Jag vet att jag hade det innan dom tog bort tjocktarmen ibland också men jag tänkte aldrig på att fråga om de då.

Ska träffa en sjukgymnast idag. Hon ska förhoppningsvis visa mig lite bra övningar för att bygga upp magmusklerna på ett säkert sätt igen. Jag är så orolig över att jag ska göra något fel och ställa till problem för mig själv eller göra så jag får bråck. Jag ser fram emot att se henne och se om hon kan visa mig något nytt och bara se till att jag gör övningarna på rätt sätt.

Idag är det min och Axels julafton. Eftersom jag ska åka hem (till mitt andra hem i England) på fredag – yay – så ska vi en liten jul firning vi två ikväll. Vi ska ha ett litet jul bord, dricka glögg, öppna presenter och ha en mysig kväll tillsammans. Vi gjorde samma sak förra året. Förhoppningsvis är jag hemma (här) nästa år och mamma ch syrran kommer hit. Det hade varit mysigt att att fira jul med Axel närmare det ‘riktiga’ datumet men huvudsaken är att ha tid tillsammans, de är det viktigaste för mig. Hur som helst så har jag några sista saker att fixa ihop nu.

Hoppas ni alla får en lika mysig dag som jag hoppas att ha! God Mini Jul allihop🎄❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s